Menelaah Angka jadi 100%

COBI URANG TELA’AH SASARENGAN, UPAMI :
A = 1%
B = 2%
C = 3%
D = 4%
E = 5%
F = 6%
G = 7%
H = 8%
I  = 9%
J  = 10%
K = 11%
L = 12%
M = 13%
N  = 14%
O  = 15%
P = 16%
Q = 17%
R = 18%
S =  19%
T =  20%
U = 21%
V = 22%
W = 23%
X = 24%
Y = 25%
Z = 26%

Naon cenah anu matak nyugemakeun hirup nepi ka nilai angka 100% teh ???

G+E+T+O+L+G+A+W+E
7+5+20+15+12+7+1+23+5=95%
Lain geuning….!!!

L+O+B+A+E+L+M+U
12+15+2+1+5+12+13+21=81%
Lain oge…..!!!

N+A+S+I+B
14+2+19+9+2=46%
Komo ieu mah saeutik…!!!

Kumaha mun duit…!!!
L+O+B+A+D+U+I+T
12+15+2+1+4+21+9+20=84%
Aaaahh…..lain oge….!!!

Ternyata oh ternyata…
Hal nu bisa mencapai 100% teh nyaeta :

S+E+D+E+K+A+H+J+A+R+I+A+H 19+5+4+5+11+1+8+10+1+18+9+1+8 = 100%

( Cengcelengan keur diakhirat geuning )

KALERESAN ATANAPI HENTEU, DA KITU BUKTOSNA…!!!

Ke ke ke….ssaaabbbaaarrr…!!!
Aya deui nu matak mencapai angka 100% teh :

I S T R I   D U A
9+19+20+18+9+4+21+1 = 100%

atanapi

B O J O   T I L U
2+15+10+15+20+5+12+21 = 100%

Maka beristri dua atawa tilu, hirup teh tiasa mencapai nilai angka 100% cenah ning….!!!

Cing cing cing……Kumaha jawaban para istri :

A A  S E T U J U  A A
1+1+19+5+20+21+10+21+1+1 = 100%

😀😀😀😀😀☕

Author: admin

2 thoughts on “Menelaah Angka jadi 100%

Tinggalkan Balasan