Apa arti kata Siloka

Arti kata Siloka adalah pengistilahan terhadap sebuah kata atau kalimat pribahasa orang sunda yang biasanya tersembunyi maknanya, mengandung arti yang dalam, maka perlu renungan mendalam untuk memahami sebuah kata atau kalimat dari pribahasa tersebut.

Namun Siloka kerap berupa ramalan tetapi menggunakan gaya bahasa yang untuk memahaminya perlu pemikiran mendalam.
Salah satu contoh dari ramalan atau Uga Jasinga

“Dina hiji mangsa bakal ngadeg Gedong Hejo anu bahanna aya di
Leuwi Curug, Leuwi Sangiang jeung nu sawarehna aya di Girang. Ciri ngadegna Gedong Hejo lamun tilu iwung geus nangtung nu engke katelahna
awi tangtu. Didinya bakal ngadeg Gedong Hejo di tonggoheun Leuwi Sangiang”

(Pada satu masa akan berdiri bangunan hijau yang bahannya ada di Leuwi Curug,
Leuwi Sangiang dan yang sebagiannya ada di Girang. Tanda berdirinya bangunan hijau jika tiga rebung sudah berdiri yang nanti dikenal bambu tangtu. Disitu akan berdiri bangunan hijau diatas dataran Leuwi Sangiang”

Dari Uga Jasinga tersebut merupakan Siloka, yang setiap kata dan kalimatnya mengandung makna yang harus di tafsirkan lebih mendalam.

Author: admin

Tinggalkan Balasan